ST Hörsel- och balansrubbningar

SMAFs sammanställning av Socialstyrelsens regelverk

Regelverket kring ST i hörsel

SMAF Loggbok för ST i hörsel- och balansrubbningar 2017

SMAF loggbok 2017 slutlig version

Nya målbeskrivningen för ST framtagen av Socialstyrelsen 2015. Hörsel- och balansrubbningar börjar på sidan 735

Målbeskrivningar Soc 2015

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd ST 2015

Soc Föreskrifter och allmänna råd ST 2015

Länk till Socialstyrelsen med ovan dokument och annan info inklusive kontaktinformation och alla blanketter

http://www.socialstyrelsen.se/lakarnas-st

 

För er som går ST enligt gamla målbeskrivningen:

Gamla målbeskrivning för specialiteten Hörsel- och balansrubbningar
Socialstyrelsen 2008
Målbeskrivning

Gamla loggboken är en svensk bearbetning av Storbrittaniens
”Higher Training Curriculum for Audiological Medicine 2007”
framtagen av SMAF 2008

Loggbok allmän del

Loggbok specialist del