ST-Utbildning

Här kan du hitta målbeskrivningen för specialiteten Hörsel- och balansrubbningar.
Här finns även de 12 delmålen, samt tips på litteratur och kurser.