Styrelse

Ordförande

Elsa Erixon

Hörsel- och balansmottagningen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

elsa.erixon@akademiska.se

 

 Vice ordförande

 

Åsa Kjellgren

ÖNH-kliniken

Norrlands Universitetssjukhus

901 85 Umeå

Asa.Kjellgren@vll.se

 

 

Vetenskaplig sekreterare, webansvarig

Karin Stenfeldt

Öron-näs och halskliniken
Skånes universitetssjukhus

221 85 Lund

karin.m.stenfeldt@skane.se

 

Kassör

Jolanta Juul

ÖNH-mottagningen

Frölunda Specialistsjukhus

Box 138

421 22 Västra Frölunda

jolanta.juul@vgregion.se

 

Facklig sekreterare

Jenny Häggström

Hörsel- och balanskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

jenny.s.haggstrom@sll.se

 

Ledarmot

Susanne Martell

ÖNH mottagningen

Bergendahlsg 2

251 87 Helsingborgs lasarett

Susanne.martell@skane.se

042-406 18 58