Styrelse

Ordförande

Elsa Erixon

Hörsel- och balansmottagningen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

elsa.erixon@akademiska.se

 

 Vice ordförande

Maria Löfgren

Audiologiska mottagningen

Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

maria.lofgren@regionorebrolan.se

 

 

Vetenskaplig sekreterare, webansvarig

Karin Stenfeldt

Öron-näs och halskliniken
Malmö/Lund

karin.stenfeldt@telia.com

 

Kassör

Ylva Dahlin-Redfors

ÖNH-kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gröna Stråket 9
413 45 Göteborg

Tel 031-3429157

ylva.dahlin-redfors@vgregion.se

 

Facklig sekreterare

Birgitta Tengroth

Hörsel- och balanskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

birgitta.tengroth@sll.se

 

Utbildningsansvarig

Witold Staniewicz

Öron, näs och halsmottagningen

Länssjukhuset

391 85 Kalmar

witold.staniewicz@ltkalmar.se