SK-kurs Hörselrubbningar – utredning, orsaker och behandling hos barn och vuxna

https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=449

Posted in Specialitetsfrågor.